शुक्रवार, 15 जून 2018

TIME BAZAR15/06/2018 VERY STRONG

KALYAN KAL KI TARAH AAJ BHI BIG BLAST GAME HAI JISKO KHELNA HAI PYTAM KER SAKTA HAI

PYTAM NO. 8319637552
WHATS.AAP NO. 8319637552TIME BAZAR

15/06/2018
VERY STRONGOPEN TO CLOSE

145...... 0.......550

146........1.......489NORMAL

599........3........670

589........ 2.......480JODI
08..07..06

16.17...18

37..38..39

27..28...29